Az árajánlat minden esetben egyedi. Ennek oka, hogy mind a digitális és az ofszet nyomtatásnál sokfajta anyagot és sok lépésből álló munkafázist alkalmazunk. Kérjük, hogy az ajánlatkérő gombra kattintva töltsd ki az űrlapot, és 1 munkanapon belül megküldjük ajánlatunkat. 

NYOMDAI TERMÉKDÍJ INFORMÁCIÓK

A reklámhordozó papírok termékdíj tétele 85,-Ft/kg.

Ez egy adó, melyet a gyártó, (jelen esetben nyomdánk) köteles beszedni a megrendelőtől és befizetni adó gyanánt. A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege. A termékdíj áfa köteles. A termékdíjat nem szabad az árba beépíteni, ezért kötelezően külön sorba kell feltüntetni a számlán + záradékszövegben is szerepelni fog.

Reklámhordozó papírnak minősülnek a következők:

(a gazdasági reklámot tartalmazó termékek közül)

– prospektus, katalógus, ami az adott cég termékeik, szolgáltatásait hivatott bemutatni, reklámozni minden szórólap, mérettől függetlenül – újságok, napi; – heti vagy havi lapok és egyéb (akár szakmai) folyóiratok, kiadványok ha teljes nyomtatott felületre vetítve a gazdasági reklám az 50%-ot meghaladja

 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

– a kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50 %-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap – a közhasznú szervezet, állam, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap – a könyv, tankönyv – levélpapír, boríték, névjegykártya és egyéb a cég tevékenységéhez használatos bizonylatok nem minősülnek reklámhordozó papírnak, még akkor sem, ha tartalmaznak cég adatokat Szintén nem köteles az egyes vendéglátó egységekben használatos cég logóval ellátott szalvéta, étlap.