A digitális és ofszet nyomtatásnál ugyan úgy, ahogy az interaktív kiadványok és honlapok esetében is az árajánlatkérés összetett. Sok fajta és sok lépésből álló munkafázist és anyagot tartalmaznak, így az árajánlatkérés számítása minden esetben egyedi. Ár számításához az alábbi információkra van szükség – ezek ismeretében tudunk az árajánlatkérésre válaszolni, árajánlatot adni.

NYOMDAI TERMÉKDÍJ INFORMÁCIÓK

A reklámhordozó papírok termékdíj tétele 85,-Ft/kg.

Ez egy adó, melyet a gyártó, (jelen esetben nyomdánk) köteles beszedni a megrendelőtől és befizetni adó gyanánt. A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege. A termékdíj áfa köteles. A termékdíjat nem szabad az árba beépíteni, ezért kötelezően külön sorba kell feltüntetni a számlán + záradékszövegben is szerepelni fog.

Reklámhordozó papírnak minősülnek a következők:

(a gazdasági reklámot tartalmazó termékek közül)

– prospektus, katalógus, ami az adott cég termékeik, szolgáltatásait hivatott bemutatni, reklámozni minden szórólap, mérettől függetlenül – újságok, napi; – heti vagy havi lapok és egyéb (akár szakmai) folyóiratok, kiadványok ha teljes nyomtatott felületre vetítve a gazdasági reklám az 50%-ot meghaladja

 

Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

– a kiadványként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50 %-ban nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap – a közhasznú szervezet, állam, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap – a könyv, tankönyv – levélpapír, boríték, névjegykártya és egyéb a cég tevékenységéhez használatos bizonylatok nem minősülnek reklámhordozó papírnak, még akkor sem, ha tartalmaznak cég adatokat Szintén nem köteles az egyes vendéglátó egységekben használatos cég logóval ellátott szalvéta, étlap.